ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΟΠΣ ΤΑ 5190859
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι της Χώρας
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της πρόσκλησης είναι εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α)
Β) την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ
γ) δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 40.881.335,04 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2022  Λήξη: 03/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 03/06/2023
Ειδικές πληροφορίες : Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031
Επικοινωνία : Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα
+30 210.9098.000
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση