ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αριθμός πρόσκλησης : 6058
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Λαρισαίων
Θεματικός τομέας : - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της αναπροσαρμογής του τρόπου λειτουργίας των υπόψη επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους, να υιοθετήσουν πολιτικές που αφορούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ΑμΕΑ, να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, να ενσωματώσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινή εργασία τους και να αξιοποιήσουν την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί μέσω της ΣΒΑΑ στην συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
Α. Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων
B. Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων
Γ. Προσέλκυση και δημοσιότητα καθώς και ενέργειες διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης. Περιλαμβάνει ενέργειες προσέλκυσης εργαζομένων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων - αυτοαπασχολούμενων για συμμετοχή στην πράξη και λοιπές ενέργειες για την άρτια εφαρμογή και αποτίμηση της πράξης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 887.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/12/2022  Λήξη: 31/01/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/10/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 121
- Άμεση Αξιολόγηση
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"
Πληροφορίες: Νάστου Αγλαΐα
Τηλ.: 2413-505100/106
email: anastou@mou.gr
thessalia@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση