ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Κυκλάδων μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η Πρόσκληση


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 6287
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΟΤΑ Α’ βαθμού
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή/κές ενότητες Άνδρου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου.​
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη αξιοθέατων του πολιτισμού στους τομείς της θάλασσας και της αλιείας όπως εκθετήρια - συλλογές κ.α.)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 179.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/09/2022  Λήξη: 15/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 63.2 - CLLD.23
- Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
- Χρήσιμος Σύνδεσμος:https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5623
Επικοινωνία : Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ
Σύρος, Τηλ: 22810 88834
Καλλιόπη Τσαγκαράκη, Νατάσα Κλήμη
τηλ: 22810 88834
info@e-cyclades.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση