ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : LEADER/CLLD (Μέτρο 19)
Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_2/ M2931818
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΟΤΑ Α & Β βαθμού:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
- ​​​Δήμος Αγίου Βασιλείου (τμήμα) - Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
- Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
- Δήμος Ανωγείων
- Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
- Δήμος Ρεθύμνου (τμήμα) - Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική - - - Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής - - - - - Κοινότητας Ρεθύμνου: Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, - Τρία Μοναστήρια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- Δήμος Γόρτυνας (τμήμα) - Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
- Δήμος Μαλεβιζίου (τμήμα) - Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα​ (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων), - Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη)
- Δήμος Φαιστού (τμήμα), Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών)​
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση και υποδράση που δύναται να υλοποιηθεί, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι η παρακάτω:
- Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
- 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός
οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 300.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/10/2022  Λήξη: 22/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης σε αυτή την
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 600.000 € εκτός των έργων που αφορούν
διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός
προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €.
Επικοινωνία : ΑΚΟΜΜ - Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΑΕ
Ρέθυμνο, Τηλ: 28340 31793, 28340 31402
Έρη Καλομοίρη
τηλ: 28340 31402
leader@akomm.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση