ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης και Αναψυχή


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 6288
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Τρίπολης
- Δήμος Γορτυνίας
- Δήμος Μεγαλόπολης
(ΟΤΑ Α βαθμού της περιοχής εφαρμογής Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ)
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Υποδομές Αθλητισμού (Αθλητικά Κέντρα, κλπ)
- Δράσεις Αθλητισμού
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, στοχεύει στη δημιουργία ή βελτίωση/ αναβάθμιση υποδομών άθλησης και αναψυχής. Απαραίτητη προϋπόθεση οι παρεμβάσεις της δράσης να ενισχύουν την προσέλκυση επισκεπτών και να δημιουργούν προϋποθέσεις για την οργάνωση αθλητικών ή πολιτισμικών εκδηλώσεων τοπικής ή/και υπερτοπικής εμβέλειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Μέσω αυτής της δράσης χρηματοδοτείται η δημιουργία ή η αναβάθμιση/βελτίωση υποδομών άθλησης και αναψυχής όπως ενδεικτικά: γήπεδα, υποδομές μηχανοκίνητου αθλητισμού, διαμόρφωση επέκταση πιστοποιημένων και αναγνωρισμένων μονοπατιών στους ορεινούς όγκους, χώρους περιπάτου πλησίον αστικών κέντρων η περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας κ.α.).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 535.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 17/10/2022  Λήξη: 18/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ30
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
Αθήνα/ Τηλ210 3722400, 2103722405
Ειρήνη Μυριανθοπούλου
213 1500521
imyr@madc.gr
Ανθούλα Αναγνωστάκη
213 1500523
anagnostaki@madc.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση