ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ύδατα)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : TA-01/ Αναγνωριστικό 16850
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Τοπική Αυτοδιοίκηση ΟΤΑ Α΄ και Β΄ και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση ΟΤΑ Α΄ και Β΄ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Πυλώνας: 1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας: 1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας
Δράση: 1.4.2 (16850) Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Α. Υποδομές παροχής νερού
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 95.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/08/2022  Λήξη: 30/09/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ggenvr@ypen.gr ή με προσκόμιση usb στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο κεντρικό πρωτόκολλο Μεσογείων 119 ΤΚ 11526 Αθήνα, ισόγειο
Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
τηλ. επικ.: 2131513852, 849 | e-mail: ggenvr@ypen.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση