ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 6042
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Αθηναίων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη Δράση 10.4c.15.3.6: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων», του Ειδικού Στόχου 15 του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 20ή Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.
Στόχος της δράσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώςκαι η μείωση του κόστους της ενέργειας για τον οδοφωτισμό. Επίσης η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ,μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eνεργειακή αναβάθμιση και στην αυτοματοποίηση του συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων. Η δράση καλύπτει μέρος του συστήματος ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε δρόμους και πλατείες και στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 13/06/2022  Λήξη: 30/09/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.3.6
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Βασιλική Ασημάκη
τηλ. 2132142204
e-mail: v.asimaki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση