ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 6038
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι αναβαθμίσεις μπορούν να αφορούν επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια φωτιστικών ενεργειακής κατανάλωσης, κ.α. Επίσης, σημαντική είναι η
σύνδεση στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα με τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ενισχυθούν και επενδύσεις για χρήση τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων καύσης με αντίστοιχες καθαρότερες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 500.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 31/05/2022  Λήξη: 04/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ27
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5557
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Τηλ.:2710221550
Email: nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση