ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 3959
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Γορτυνίας
- Δήμος Μεγαλόπολης
- Δήμος Τρίπολης
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Η συγκεκριμένη δράση αποβλέπει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα, στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτίωση των συνθηκών εκείνων που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων επί του οδικού δικτύου της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.
Οι παρεμβάσεις, βάσει της φιλοσοφίας των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, θα πρέπει να είναι άμεσες / βραχυπρόσθεσμες μικρής και μεσαίας κλίμακας στις οποίες περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονται έργα τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων, εφαρμογής/ βελτίωσης διαγράμμισης, αναβάθμισης σήμανσης (θερμοπλαστικά σύμβολα, προειδοποιητικές πινακίδες / σήματα κ.λ.π.), βελτίωσης αντιολισθητικότητας οδοστρώματος, κ.α
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 2.300.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 31/05/2022  Λήξη: 04/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ11
-Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5555
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Τρίπολη
Τηλ: 2710 222881
Νικόλαος Ρουμελιώτης
2710 222881
nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση