ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5972
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί που έχουν έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια μέσω προγραμματικών συμβάσεων)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 1.200.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/05/2022  Λήξη: 16/08/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ25
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5552
- Άμεση Αξιολόγηση Προτάσεων
Επικοινωνία : ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ταχ. Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 21 ΤΡΙΠΟΛΗ, 22132
Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Τηλ.: 6980976031, 2710221550
Fax: 2710222967
Email: nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση