ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5990
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Δράσεις Πολιτισμού
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της περιοχής παρέμβασης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Περιλαμβάνονται ενδεικτικά έργα βελτίωσης οδοποιίας, σύνδεσης οδικού δικτύου με αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, σημάνσεις κ.α.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 125.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/05/2022  Λήξη: 20/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ26
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5553
Επικοινωνία : ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ταχ. Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 21 ΤΡΙΠΟΛΗ, 22132
Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Τηλ.: 6980976031, 2710221550
Fax: 2710222967
Email: nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση