ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 5703
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Λαμιέων
- Δήμος Λεβαδέων
- Δήμος Χαλκιδέων
- Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων
- Επιμελητήριο Ευβοίας, με την προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χαλκίδας
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ανωτέρω Δήμων)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά προσόντα των συμμετεχόντων και παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και μεθοδολογίες, αναγκαίες για την επέκταση και δραστηριοποίηση σε νέα και καινοτόμα πεδία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές κ τεχνολογικές προσαρμογές.
- Ενημέρωση των επιχειρήσεων σε επίπεδο ανάλυσης αγορών κ λοιπών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές, με ταυτόχρονη δυνατότητα αξιοποίησης, προς το σκοπό αυτό, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
- Υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μέσω παροχής της απαραίτητης πρόσβασης σε ανοιχτά εργαλεία, πληροφορίες και μεθοδολογίες, με στόχο την βελτίωση της προσαρμογής και τις ανταγωνιστικότητάς τους σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις – συνθήκες της αγοράς.
- Διενέργεια ερευνών για την ανίχνευση των αναγκών κ των δυνατοτήτων προσαρμογής επιχειρήσεων κ εργαζομένων στις αλλαγές της αγοράς και του ανταγωνισμού.
- Διεξαγωγή ημερίδων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση, την δικτύωση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.090.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 11/04/2022  Λήξη: 31/08/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 92
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5535
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Λαμία/ Τηλ22313 50900
Δήμητρα Λύτρα
2231 350924
dlytra@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση