ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Όλα τα Προγράμματα
Φορέας χρηματοδότησης :
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5735
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές
διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 820.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 09/03/2022  Λήξη: 29/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ22
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5519
Επικοινωνία : Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Τρίπολη
Τηλ: 2710 222881
Νικόλαος Ρουμελιώτης
τηλ: 2710 222881, 6980976031
nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση