ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

European Capital of Innovation Awards (iCapital)/ Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Βραβεία
Σκοπός / Στόχος : Τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας είναι ένα ετήσιο βραβείο αναγνώρισης το οποίο απονέμεται στις Ευρωπαϊκές Πόλεις που προωθούν με τον καλύτερο τόπο την καινοτομία στις κοινότητές τους. Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές καινοτόμες λύσεις οι πόλεις έχουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις και προκλήσεις βιωσιμότητας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Οι πόλεις αναγνωρίζονται μέσω των Βραβείων, ως καταλύτες του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και θα αναδειχθούν οι πόλεις που έχουν εφαρμόσει καινοτομικές πρωτοποριακές πολιτικές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών μελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ («Ορίζοντας Ευρώπη»):
- Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 250.000 κατοίκους.
- Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης της Καινοτομίας θα απονεμηθεί σε πόλη με πληθυσμό από 50.000 έως 249.999 κατοίκους.
Το βραβείο θα ενισχύσει το προφίλ των πόλεων που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει καινοτόμες πολιτικές· έχουν καθιερώσει πλαίσια που ενισχύουν την πρωτοποριακή καινοτομία· έχουν αυξήσει την ελκυστικότητα της πόλης προς τους επενδυτές, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τα ταλέντα· έχουν βοηθήσει στο άνοιγμα των συνδέσεων και στην ενίσχυση των δεσμών με άλλες πόλεις, προωθώντας την αναπαραγωγή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της καινοτομίας· έχουν ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· και έχουν υποστηρίξει την ανθεκτικότητα των πόλεων. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 50.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ - 1.000.000€ (βραβείο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας) - 500.000€ (βραβείο της Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης Καινοτομίας)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/03/2022  Λήξη: 30/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 250.000 κατοίκους. Το δε βραβείο της Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης της Καινοτομίας θα απονεμηθεί σε πόλη με πληθυσμό από 50.000 έως 249.999 κατοίκους
- Η νικήτρια πόλη που θα επιλεγεί για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας θα λάβει 1.000.000 ευρώ, ενώ οι επιλαχούσες, η δεύτερη και η τρίτη πόλη κατά σειρά, θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 ευρώ.
- Η νικήτρια πόλη που θα επιλεγεί για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης της Καινοτομίας θα λάβει 500.000 ευρώ, ενώ οι επιλαχούσες, η δεύτερη και η τρίτη πόλη κατά σειρά, θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους 50.000 ευρώ.
Επικοινωνία : Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –
Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail:
praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση