ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε.


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 4561
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
- ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
- ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Χωρίς δικαίωμα υποβολής, αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους ως ιδιοκτήτης κτιρίου δυνητικής πρότασης.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
Σκοπός / Στόχος : Μέσω της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις εκπαιδευτικών κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, οι οποίες ανήκουν καταρχάς στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, και εν συνεχεία στην κατηγορία αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. . Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου
τομέα
- Υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας
* Οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ, με την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραίτητες παρεμβάσεις εξοικονόμησης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 14.000.000,00 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/11/2020  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ATT122
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2131501525, 2131501500
Fax: 2131501501
Email: csimitopoulos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση