ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Αναγνώρισης για Μικρές Πόλεις (European Green Leaf Award)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : European Green Leaf Award 2024
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Πόλεις µε πληθυσμό από 20.000 έως 99.000 κατοίκους
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αναγνώριση «της δέσμευσης για την επίτευξη καλύτερων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων µε ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης». ). Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στα εξής:
- Στην αναγνώριση εκείνων των πόλεων που επιδεικνύουν αξιόλογες περιβαλλοντικές επιδόσεις και πρωτοβουλίες για πράσινη ανάπτυξη.
- Στην ενθάρρυνση των πόλεων να ενθαρρύνουν ενεργά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών.
- Στην ανάδειξη εκείνων των πόλεων που είναι ικανές να λειτουργήσουν ως ‘πράσινοι πρεσβευτές’ και να υποκινήσουν άλλες πόλεις να σημειώσουν πρόοδο για καλύτερα βιώσιμα αποτελέσματα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δύο πόλεις θα λάβουν οικονομικό βραβείο χρηματικού ύψους 200.000 ευρώ. Οι πόλεις που θα λάβουν το οικονομικό βραβείο θα ενταχθούν στο συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο κορυφαίων ευρωπαϊκών πόλεων που μοιράζονται γνώσεις και τεχνογνωσία και εμπνέουν άλλες να ακολουθήσουν τα βήματά
τους.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 200.000 ευρώ (για δύο Πόλεις)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 25/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνης Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114
E-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση