ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 3474
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει την ακόλουθη εγκεκριμένη δράση:
Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού. Περιλαμβάνονται έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και εξασφάλιση εξοικονόμησης ύδατος από μείωση των διαρροών στα δίκτυα διανομής, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ
υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν την περιοχή παρέμβασης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά αναφέρονται έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια). Επίσης, θα εξεταστούν έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 300.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 20/09/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ4
Επικοινωνία : Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
http://www.arkadia2020.gr
Τρίπολη
Τηλ: 2710 222881
Νικόλαος Ρουμελιώτης
τηλ: 2710 222881
email: nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση