ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018 (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για δέσμευση πίστωσης αρθεισων απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Κ.Χ. 2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις
2018» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την
απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα
Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση
αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και προτείνονται ως τέτοιοι.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η παρούσα πρόσκληση αφορά Αιτήματα Ο.Τ.Α. μόνο για δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/03/2020  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και είναι χαρακτηρισμένοι ως
Κοινόχρηστοι Χώροι (περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17) ή κοινωφελείς χώροι όπως εν προκειμένω χώροι προοριζόμενοι για εκπαίδευση, πρόνοια, πολιτιστικά ή αθλητικούς χώρους κ.α. δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο.
- Κάθε αίτημα του Δήμου αξιολογείται και ως προς το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής
συμβολής της απόκτησης του Κ.Χ.
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
Email: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση