ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα»


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 2278
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Ελευσίνας
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Κέντρα στήριξης γυναικών - ξενώνες
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση σκοπό έχει τη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Ελευσίνας». Οι δράσεις του Δικτύου Δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού / Κέντρου Στήριξης που θα δημιουργηθεί πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικές δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων.
Οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν ενδεικτικά σε:
1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης
2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση
3. Δράσεις δικτύωσης
4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 281.100
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 24/07/2017  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ061
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3602/Att_170717_Prosklisi_2278.pdf
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Τηλ: 213 1501500

- Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου
Τηλ: 213 1501513
Email: amavrogonatou@mou.gr

- Πληροφορίες: Ειρήνη Ντότσικα
Τηλ: 213 1501517
Email: entotsika@mou.gr

- Πληροφορίες: Δέσποινα Κοσμά
Τηλ: 213 1501512
Email: dkosma@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση