ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 4007
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού περιεχομένου για την συνδυασμένη ξενάγηση επισκεπτών, με παράλληλη ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στους 3 Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φάληρου, ως προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικότερα, ως city break προορισμό.
Σκοπός της δράσης είναι η συνδυασμένη έξυπνη προβολή του συνολικού περιεχομένου τουριστικού- πολιτιστικού προϊόντος με την διαχείριση των επισκεπτών σε όρους βιώσιμης κινητικότητας. Στις επιδιώξεις της δράσεις ανήκουν η διάχυση του αυξημένου αριθμού επισκεπτών στο συνολικό δίκτυο και η δημιουργία ενός συστήματος ξενάγησης στο σύνολο του δικτύου τουρισμού-πολιτισμού, αναδεικνύοντας και τα δύο στοιχεία της ιστορίας των δρόμων (εικόνες και γεύσεις)
Παράλληλα και προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις από υπερβολική επιβάρυνση του συστήματος μεταφορών, υπάρχει ανάγκη να συνδυαστεί το σύστημα ξενάγησης με προτάσεις για μετακίνηση στο δίκτυο πεζή, με ποδήλατα αλλά και με χρήση ΜΜΜ, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι ψηφιακές παρεμβάσεις θα προβλέπουν τη χρήση ανοικτών δεδομένων – δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα από τους χρήστες να επικαιροποιούν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ στοιχεία θα δίνονται προς δημόσια χρήση.

Ειδικότερα αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ενημέρωσης με την χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φάρων, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας και την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών φάρων.

Η εφαρμογή θα μπορεί να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές (iOS και Android), προσφέροντας ταυτόχρονα τις εξής επιλογές:
α) παρουσίαση της επιλεχθείσας διαδρομής με δυνατότητα πλοήγησης,
β) παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος στους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και του τουρισμού,
γ) λεπτομέρειες για κάθε σημείο ενδιαφέροντος με δυνατότητα παρουσίασης και πλοήγησης,
δ) άμεση διευκόλυνση του χρήστη με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας,
ε) αποστολή είδησης μέσω προωθημένων μηνυμάτων (push notifications), με δυνατότητα πλοήγησης στο σημείο του κάθε συμβάντος που αναφέρεται η είδηση, αλλά και δυνατότητα προσθήκης του συμβάντος της είδησης σε ημερολόγιο.
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 245.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/02/2020  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4686
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΥΔΝΑ11
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (Καλλιθέα)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
Email: gkrokou@hotmail.com

Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση