ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι/Περιφέρειες
- Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές, ενώσεις επιζώντων, πολιτιστικοί οργανισμοί, οργανώσεις νεολαίας, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί οργανισμοί
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Δράσεις Πολιτισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Τοπική Δημοκρατία
Σκοπός / Στόχος : Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις κάτωθι προτεραιότητες του Προγράμματος:
(α) Επετειακά έτη σημαντικών στιγμών της ευρωπαϊκής ιστορίας: 1950 Διακήρυξη Σουμάν, 1990 Ενοποίηση της Γερμανίας και δημοκρατική μετάβαση άλλων χωρών της Ευρώπης, 2000 Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(β) Κοινωνία Πολιτών και συμμετοχή σε ολοκληρωτικά καθεστώτα
(γ) Αντισημιτισμός, ξενοφοβία, ομοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας
(δ) Δημοκρατική μετάβαση και είσοδος στην ΕΕ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 100.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 04/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : -Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή φορέων από τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος της ΕΕ. Δίνεται προτεραιότητα σε διακρατικά έργα, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου δεν ξεπερνά τους 18 μήνες.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη,
τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση