ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

∆ράσεις εφαρµογής Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) στα µικρά νησιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3603
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Mικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο) Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρότασης είναι η χρηµατοδότηση έργων για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - ∆ράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
1. ∆ράσεις προώθησης οικιακής κοµποστοποίησης, µέσω της προµήθειας κάδων οικιακής κοµποστοποίησης
2. ∆ράσεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (∆ιαλογή στην Πηγή) Βιοαποβλήτων –
3. ∆ράσεις επεξεργασίας προδιαλεγµένων Βιοαποβλήτων (συστήµατα ανοικτής κοµποστοποίησης, µηχανικοί κοµποστοποιητές ή συνδυασµένα συστήµατα)
- ∆ράσεις ανάπτυξης πράσινων σηµείων [έργα υποδοµής, προµήθεια εξοπλισµού, απόκτηση γης, έργα σύνδεσης µε δίκτυα ΟΚΩ, νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σηµεία (π.χ. παραλίες)
- Υποδοµές προσωρινής αποθήκευσης ή/και µεταφόρτωσης ανακυκλώσιµων υλικών (π.χ. εξοπλισµός δεµατοποίησης, υποδοµές προσωρινής αποθήκευσης, υποδοµές Σταθµών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Υλικών - ΣΜΑΥ, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και βοηθητικών εγκαταστάσεων ανακυκλώσιµων υλικών για τη λειτουργία τους).
- ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας για επεξεργασία βιοαποβλήτων και πράσινα σηµεία
- ∆ράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ αναβάθµιση υφιστάµενων ΧΥΤ κτλ.)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 4.500.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/05/2019  Λήξη: 28/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ87
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4403
Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας (Σύρος)
Τηλ: 22813 60800
Πληροφορίες: Αγγελική Παλαιολόγου
Τηλ: 22813 60819
e-mail: agelpale@mou.gr

Πληροφορίες: Κάντια Πρίντεζη
Τηλ:22813 60826
e-mail: kprintezi@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση