ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : Έτος 2020
Στόχοι : Η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αλλά και η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη συνιστά υποχρέωση η οποία απορρέει τόσο από την κείμενη ενωσιακή όσο και από την εθνική νομοθεσία και συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των σχετικών στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή, όπως αυτοί ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις και τα έργα θα εντάσσονται στου παρακάτω άξονες προτεραιοτήτων:
Α.Π.1: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)
Α.Π.2: Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Α.Π.3 : Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Α.Π.4 : Πιλοτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
Α.Π.5 : Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία
Α.Π.6 : Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Α.Π. 8: Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (ιδίως εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, υπηρεσίες νομικού συμβούλου)
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 31.412.033,10 €
Θεσμικό πλαίσιο : Πράσινο Ταμείο/ Αρ. Απόφασης 181.7/2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.prasinotameio.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις