ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2020


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2020
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων, με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν ανήκουν στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Αντιπυρική Προστασία Δασών Και Δασικών Εκτάσεων
Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία και Διαχείριση Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Άξονας Προτεραιότητας 3: Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Δασοπονίας και Προστασίας Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας
Άξονας Προτεραιότητας 5: Δράσεις – Έργα, Εργασίες και Προμήθειες της Γενικής Δ/Νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Άξονας Προτεραιότητας 6 : Βελτίωση της Οικολογικής και Κοινωνικής Άξιας των Δασών
Άξονας Προτεραιότητας 7: Εφαρμοσμένη Ερευνά
Άξονας Προτεραιότητας 8 : Χρηματοδότηση Συνεχιζόμενων Έργων και Ανειλημμένων Υποχρεώσεων Έργων που είχαν ενταχθεί στα Προηγούμενα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Προϋπολογισμός : 10.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Πράσινο Ταμείο, 698/ Κηφισιά, 04-02- 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Τηλέφωνο: 210 5241919
Ιστοχώρος προγράμματος : http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις