ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (έτος 2020)


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Περίοδος εφαρμογής : 2020 (το ημερολογιακό έτος)
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2329 και αναλύεται ως ακολούθως:
2329 και αναλύεται ως ακολούθως:
I. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Προβλεπόμενη μισθοδοσία 2020: 7.014.605,93 ευρώ
II. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ μισθοδοσία 12/2019: 539.753,39 ευρώ
III. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υποχρεώσεις Παρελθόντων ετών 8.562,84 ευρώ
Προϋπολογισμός : 7.562.922,16 Ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου: Αρ. Απόφασης 171.4/2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919
Ιστοχώρος προγράμματος : http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις