ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Στόχος του Πριγράμματος είναι οι ώριμες απαλλοτριώσεις αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια. Με το πρόγραμμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο συμβάλει στην προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα, στην προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των πόλεων.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Πράσινο Ταμείο καταβάλει αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις, μόνο κατά το μέρος που αφορά στις υποχρεώσεις των Δήμων και όχι των τρίτων, για την απόκτηση των προβλεπόμενων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, άλση, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές κ.α.,
Προϋπολογισμός : 15.000.000 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ε-mail: PFouskokolaki@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις