ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απαλλοτριώσεων


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού σχετικά με τις απαλλοτριώσεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προγράμματα τους ιδίως αυτά που αφορούν σε αναπλάσεις, ρυμοτομήσεις και δημιουργία αναγκαίων κοινωνικών υποδομών, υποχρεούνται να απαλλοτριώσουν ακίνητα τρίτων με διαδικασίες που πολλές φορές είναι μακροχρόνιες και ατελέσφορες.
Σκοπός : Σκοπός είναι:
- η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. που να καλύπτει όλες τις ανάγκες τους σχετικά με τις απαλλοτριώσεις
η αντιμετώπιση των παρακάτω επιπτώσεων:
α) Απώλεια της απαλλοτρίωσης λόγω παραγραφής του δικαιώματος.
β) Μη υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης και απώλεια του κοινωνικού οφέλους.
γ) Ουσιαστική δέσμευση του ακινήτου χωρίς, όμως, οι ιδιοκτήτες να έχουν το αντίστοιχο όφελος.
δ) Αρνητική εικόνα του Δήμου στην τοπική κοινωνία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τα εξειδικευμένα και με πλούσια εμπειρία σε απαλλοτριώσεις στελέχη του Τ.Π. & Δ.
- Δυνατότητα χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσης με την προϋπόθεση ότι αυτή εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης.
- Εκκαθάριση της απαλλοτρίωσης με τρόπο οριστικό και χωρίς καμία αμφισβήτηση.
(δείτε λεπτομέρειες)
Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Το ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως το 100% της επένδυσης,
- δυνατότητα επιλογής μεταξύ κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση,
- γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης,
- μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις