ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : Είκοσι πέντε (25) έτη
Στόχοι : - Αντιμετώπιση της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α..
- Εξορθολογισμός στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. και στη διαχείριση των υποχρεώσεών του.
- Διαχείριση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του χρέους.
- Υποβοήθηση της απρόσκοπτης συνέχισης της οικονομικής λειτουργίας του.
- Συνέχιση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Σκοπός : Το πρόγραμμα χρηματοδότησης χρεών του Τ.Π.&Δ. για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών αποτελεί μία δυνατότητα για να θέσετε τις βάσεις για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου ή της Περιφέρειάς σας, με στόχο την ανάκαμψη και την δυναμική πορεία προς το μέλλον.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου θα καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη.
Θεσμικό πλαίσιο : - άρ 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015),
- άρ 2 της 26.8.2015 ΠΝΠ, (ΦΕΚ 102/Α/26.8.2015) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Η έναρξη εξυπηρέτησης του νέου ενιαίου δανείου αρχίζει την 1/1 του επόμενου της συνοµολόγησης έτους
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις