ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

European Network of Innovation for Inclusion

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : Κάθε χρόνο
Στόχοι : Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη (European Network of Innovation for Inclusion) αντιπροσωπεύει μια πλατφόρμα για δημιουργία καινοτομία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το δίκτυο θα βοηθήσει διαφορετικούς οργανισμούς να αναπτύξουν επιτυχημένα έργα κοινωνικής ένταξης μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα. Στην ουσία αυτό το δίκτυο είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Το δίκτυο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ισπανία) ως διακρατικό έργο συνεργασίας.
Επικοινωνία : - eunetforinclusion@accioncontraelhambre.org
- https://europeannetforinclusion.org/form/contact
Ιστοχώρος προγράμματος : https://europeannetforinclusion.org/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://europeannetforinclusion-pre.acf-e.org/sites/default/files/2022-10/ENNILeaflet.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://europeannetforinclusion.org/sites/default/files/lists/ToR_Call7GP_2023_0.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις