ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Adamowicz Award

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Επικοινωνία : Contact
Adamowicz Award organising ​​tea​​m:
AdamowiczAward@cor.europa.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx

Εκτύπωση   Προσκλήσεις