ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

PLATFORMA AWARDS

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2022
Στόχοι : Η PLATFORMA είναι ο πανευρωπαϊκός συνασπισμός πόλεων και περιφερειών – καθώς και των εθνικών, ενωσιακών και παγκόσμιων ενώσεών τους – που δραστηριοποιείται στην αναπτυξιακή συνεργασία από πόλη σε πόλη και από περιοχή σε περιοχή. Αποτελεί τον κόμβο εμπειρογνωμοσύνης στη διεθνή δράση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών και στοχεύει στην ενίσχυση της συμβολής των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών στις πολιτικές της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://platformawards.eu/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις