ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

New European Bauhaus Prizes 2022

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2022
Στόχοι : Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
T Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αφορά την καθημερινή μας ζωή, εστιάζοντας στη βελτίωση της διαβίωσής μας σε πιο ωραίους, βιώσιμους και συμπεριληπτικούς τόπους. Στόχος είναι η γεφύρωση των παγκόσμιων προκλήσεων με τοπικές λύσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και για έναν ευρύτερο επιτόπιο μετασχηματισμό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022 θα επιβραβεύσουν ιδέες νέων ταλέντων, καθώς και
υφιστάμενα έργα για τη βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την αισθητική, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στους πολίτες και στις τοπικές κοινότητες.
Θα απονεμηθούν βραβεία για έργα και ιδέες που συμβάλλουν σε όμορφους, βιώσιμους και συμπεριληπτικούς χώρους, σε τέσσερεις κατηγορίες:
• επανασύνδεση με τη φύση·
• ανάκτηση της αίσθησης του ανήκειν·
• προτεραιότητα σε τόπους και ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη·
• προώθηση του μακροπρόθεσμου και ολοκληρωμένου τρόπου σκέψης με γνώμονα τον κύκλο ζωής στο βιομηχανικό οικοσύστημα.
Επικοινωνία : email: contact.prizes@new-european-bauhaus.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://2021.prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/guide-to-applicants/EL.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις