ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα 2021 «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021
Στόχοι : Η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αλλά και η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη συνιστά υποχρέωση η οποία απορρέει τόσο από την κείμενη ενωσιακή όσο και από την εθνική νομοθεσία και συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των σχετικών στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή, όπως αυτοί ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Α.Π.1: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)
Μέτρο 1: Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχεδίων
Μέτρο 2: Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης
Α.Π.2: Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Μέτρο 1: Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Μέτρο 2: Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
Α.Π.3: Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Μέτρο 1 - Α’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Εκπόνηση Τεχνικού Οδηγού
Μέτρο 2 - Β’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Χρηματοδότηση των Δράσεων υποστήριξης
Μέτρο 3 - Γ’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Χρηματοδότηση πιλοτικών έργων
Α.Π.4: Πιλοτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
Μέτρο 1 - Α’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Μέτρο 2 - Β’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών για τη συλλογή των αποβλήτων
Α.Π.5: Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία
Μέτρο 1: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών
Α.Π.6: Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Α.Π. 7: Επιχειρηματικό Πάρκο
Μέτρο 1: Επικαιροποίηση της εκπονηθείσας «Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης»
Α.Π. 8: Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (ιδίως εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, υπηρεσίες νομικού συμβούλου)
Προϋπολογισμός : 31.391.473,90 €
Θεσμικό πλαίσιο : Αριθμ. απόφ. 751/9.2.2021, ΦΕΚ 737/Β'/25/02/2021 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/2021/03/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%b9%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-2021-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις