ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Support for multi programmes - ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Ιστοχώρος προγράμματος : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Xρήσιμες συνδέσεις : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=EN

Εκτύπωση   Προσκλήσεις