ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους
Προγράμματα λοιπών φορέων

Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Α’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)

Επιστροφή