ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1626
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/11/2023 - 29/04/2024

Επιστροφή