ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Κατηγορίες προγραμμάτων

Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.)
Συμβάσεις Παραχώρησης
Ενεργειακές Κοινότητες
Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος
Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)

Επιστροφή