ΕΕΤΑΑ-Δημοτικά Συμβούλια
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Δήμος Τήλου Νομού Δωδεκανήσου


Δήμαρχος

Καμμά-Αλειφέρη Μαρία

Αντιδήμαρχοι

Αλειφέρης Σπυρίδων (Αντιδήμαρχος υπεύθυνος αποκομιδής απορριμμάτων, ΧΥΤΑ, συντήρησης και επισκευής του Ηλεκρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών και Καυσίμων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συγκοινωνίας και κυκλοφορίας, Τεχνικών υπηρεσιών, Καθαριότητας, Αθλητισμού και Παιδείας)

Καμμά-Τσιβερδή Άννα (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και αρμόδια για την Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού)

Φιλίππου Ανδρέας (Αντιδήμαρχος, Πολιτικής Προστασίας, Ύδρευσης και Άρδευσης και αρμόδιος για την Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων Τήλου)

Πρόεδρος ΔΣ

Σακελλάρης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Χατζηφούντας Εμμανουήλ (του Αριστοτέλη)

Γραμματέας ΔΣ

Σακελλάρης Κωνσταντίνος (του Κυριάκου)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αλειφέρης ΣπυρίδωνΚαμμά-Τσιβερδή Άννα Καμμάς ΑντώνιοςΚαμμάς Ιωάννης
Οικονόμου ΑντώνιοςΣακελλάρης Κυριάκος Σακελλάρης Κωνσταντίνος (του Κυριάκου)Σακελλάρης Κωνσταντίνος (του Παύλου)
Φιλίππου Ανδρέας Χατζηφούντας ΑνδρέαςΧατζηφούντας Εμμανουήλ (του Αριστοτέλη)Χατζηφούντας Εμμανουήλ (του Ιωάννη)
Χριστοφής Ηλίας-Δημήτριος

   Αρχείο csv