Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ-60 χρόνια Συνθήκη της Ρώμης-60 χρόνια ΕΣΠΑ 2014-2020
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 - 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122 / 23.5.2017)

Ηλεκτρονική εφαρμογή υποδοχής καταγγελιών

  

  

  

  

CAPTCHA   

Ανανέωση

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας και πριν υποβάλλετε την καταγγελία σας, παρακαλούμε, πατήστε "Ανανέωση" και αντιγράψτε τα ψηφία της εικόνας εδώ :