Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2016 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2100 / 16.7.2015)

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης
της πληρότητας των φακέλων των δυνητικά ωφελούμενων γονέων

Συμπληρώστε, στα παρακάτω πεδία, τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά) και τον Α.Μ.Κ.Α. (ή αντί του ΑΜΚΑ την Ημερομηνία Γέννησής) σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα :

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (προαιρετικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 11 αριθμούς)

ή εναλλακτικά

  (προαιρετικό πεδίο, στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, π.χ. 03/06/1980 ή 18/05/1987)