Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2016 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2100 / 16.7.2015)

Οριστικά αποτελέσματα ωφελούμενων / επιλαχουσών - επιλαχόντων / απορριπτέων

Συμπληρώστε, στα παρακάτω πεδία, τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά) και τον Α.Μ.Κ.Α. (ή αντί του ΑΜΚΑ την ημερομηνία γέννησής) σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα :

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (προαιρετικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 11 αριθμούς)

ή εναλλακτικά

  (προαιρετικό πεδίο, στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, π.χ. 03/06/1980 ή 18/05/1987)