Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2016 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2100 / 16.7.2015)

Διαδικασία ταυτοποίησης
των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με τον Α.Φ.Μ. του φορέα σας και τον Ειδικό Κωδικό, που σας έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (υποχρεωτικό πεδίο)