Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.Δ. 410/1995)

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 304    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αποτελεί κωδικοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων (Π.Δ. 410/95) που διέπουν την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιστροφή