Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης

Έτος έκδοσης: 1994    Σελίδες: 206    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι πολιτιστικές στρατηγικές, οι εμπειρίες και οι τάσεις των ευρωπαϊκών πόλεων, τα τελευταία 30 χρόνια, για την ανάπτυξη και την αναζωογόνησή τους.
Η "αναζωογόνηση των πόλεων" ως έννοια που περιλαμβάνει οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική, συμβολική και πολιτική διάσταση, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αρχείο pdf

Επιστροφή