Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Στρατηγική της Τ.Α. για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα

Έτος έκδοσης: 1993    Σελίδες: 58    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει της προτάσεις της μελέτης που ανατέθηκε από την ΚΕΔΚΕ στην ΕΕΤΑΑ με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων

Αρχείο pdf

Επιστροφή