Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος των ιδίων Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος έκδοσης: 1993    Σελίδες: 96    Έχει εξαντληθεί

Η μελέτη αυτή:
(α) παρουσιάζει με συνοπτικό και επιγραμματικό τρόπο τα κύρια προβλήματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του συστήματος των ιδίων πόρων, <
(β) επιχειρεί μια προσέγγιση, από τυπικής και ουσιαστικής απόψεως, της έννοιας των ιδίων πόρων, δίνει ορισμούς των εννοιών, φόρος, τέλος, δικαίωμα και εισφορά,
(γ) επιχειρεί να περιγράψει και να αξιολογήσει τη νομοθεσία για κάθε ένα συστατικό στοιχείο των ιδίων πόρων,
(δ) παρουσιάζει προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Ο.Τ.Α., και τέλος,
(ε) παρουσιάζει τις προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος των ιδίων πόρων της Τ.Α.

Αρχείο pdf

Επιστροφή