Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 35    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός που παρουσιάζει τις υποχρέωσεις και δεσμεύσεις του Δήμου προς τους Δημότες.
Επίσης, αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δημότη στις συναλλαγές του με το Δήμο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Αρχείο pdf

Επιστροφή