Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Ένταξη των παιδιών των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία "Δεύτερη Γενιά" Οδηγός καλών πρακτικών

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 59    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται ένας οδηγός καλών πρακτικών, εφαρμοσμένων στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών των μεταναστών "δεύτερης γενιάς".
Ο οδηγός εστιάζει σε τρία βασικά πεδιά.
Πρώτον, στο πεδίο της εκπαίδευσης και στο ρόλο της στη διαμόρφωσης ενός κοινού συστήματος ένταξης των παιδιών των μεταναστών.
Δεύτερον, στην απασχόληση και την ένταξη των παιδιών αυτών στην αγορά εργασίας και
τρίτον, στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αρχείο pdf

Επιστροφή