Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός για το Αστικό Πράσινο

Έτος έκδοσης: 1992    Σελίδες: 88    Έχει εξαντληθεί

Ο οδηγός αυτός αποτελεί μια προσπάθεια για μια παρέμβαση στο χώρο της πόλης που θα σέβεται τους πολίτες και τον ελληνικό πολιτισμό.
Ο οδηγός κάνει μια εκτενή αναφορά στην οικολογία και τα οικοσυστήματα καθότι ο σχεδιασμός του πράσινου στον αστικό χώρο χωρίς την κατανόηση οικολογικών σχέσεων και ιδιαιτεροτήτων δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.
Κατά συνέπεια η αναφορά στη μορφή και τη δομή των μεσογειακών οικοσυστημάτων, χαρακτηριστικών για το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας θέτει και τη λογική αυτού του οδηγού

Αρχείο pdf

Επιστροφή