Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ Α' βαθμού έτους 2009

Έτος έκδοσης: 2010    Σελίδες: 177    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις της 16ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του έτους 2009, που αφορούν θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ

Αρχείο pdf

Επιστροφή